DG百家樂技巧

DG百家樂技巧-仙人指路法

DG百家樂技巧-仙人指路

這邊來跟大家說一種簡單的下注方式「仙人指路法」,這種方法要把牌分成三組:中性(ACE,6,7)、正極(1,2,3,4,5)、負極(8,9,J,Q,K)這是一種計算目前閒莊的優勢,並算出下一局該下閒家或是莊家的方法,百家樂算牌方式:

  • 負極牌的總數為3、4、5或6的時候,下一局買「閒家」。
  • 負極牌的總數為0、1、2的時候,下一局買「莊家」。
  • 例外:負極牌的總數為2張手牌,但上一局是用4張牌贏的,那麼下一局還是下注買「閒家」。

簡單來說,只要看這次手牌負極牌的數量,就能依照這種算牌法來決定下一局該買哪邊。但是這種百家樂下注手法需要累積大量的局數,堅持到最後才能成功獲利,這邊又不得不提到另一個點「加減注的時機」!

DG百家樂技巧-下注的時機

如果玩家玩了一段時間,發現利潤有積累,加上手氣不錯,為了獲得更大的營利空間,在這個時候你就可以設置將50%的營利用來加碼,但如果加碼之後反而將50%的營利都輸了回去,那就千萬不要再想著加碼拚回來,這時候就必須要減少投注的數量,維護自己的本金,等到手氣回來了之後,再馬上將營利的50%拿來加碼,只要注意減注、加碼的時機,就能因為持續的累積,到最後成功獲利。

DG百家樂技巧-百家樂分析、百家樂攻略,有規律的猜贏錢機率比較大?

百家樂技巧,百家樂破解,百家樂賺錢,百家樂贏錢,百家樂攻略,百家樂密技,百家樂必勝,百家樂必贏,百家樂規則,百家樂分析,百家樂贏錢,百家樂教學,百家樂術語,百家樂投注,百家樂預測,百家樂玩法,百家樂必勝法,百家樂遊戲,線上百家樂,百家樂打法,百家樂漏洞,百家樂公式

DG百家樂分析

DG百家樂分析一、

第一手不下注。若第一手開莊,則跟買莊,直跟至莊斷。若第一手開閒,則跟買閒,直跟至於閒斷。不買和(TIE),也不計算和。

DG百家樂分析二、

若原來跟莊,莊斷後(即閒開始出現),即改跟閒,直跟至閒斷。同理,若原來跟閒,那麽待閒斷後(即莊開始出現),即改跟莊,直跟至莊斷。如此不斷重複。

DG百家樂分析三、

若跟莊或跟閒連輸兩手,則改為跟買「跳」(買前一手的相反。即前一手開閒,則下一手買莊。反之亦然),直跟至跳斷,再轉回去跟莊或跟閒。若跳斷於莊連,則轉跟莊;若跳斷於閒連,則轉跟閒。

DG百家樂分析四、

若連輸三手,則應暫停下注。暫停下注期間,繼續在心中虛擬下注,直至虛擬下注連贏兩手,再恢復真實下注。

DG百家樂技巧-百家樂分析、百家樂攻略,有規律的猜贏錢機率比較大?

百家樂技巧,百家樂破解,百家樂賺錢,百家樂贏錢,百家樂攻略,百家樂密技,百家樂必勝,百家樂必贏,百家樂規則,百家樂分析,百家樂贏錢,百家樂教學,百家樂術語,百家樂投注,百家樂預測,百家樂玩法,百家樂必勝法,百家樂遊戲,線上百家樂,百家樂打法,百家樂漏洞,百家樂公式

DG百家樂攻略

DG百家樂攻略1、規律猜謎

沒有長莊長閒的時候,許多玩家喜歡押第二莊或第二閒,這其實是一種有規律的猜謎,因為玩百家樂娛樂遊戲最大的優點是你不必每把牌都玩,有規律的猜比胡亂猜贏的機會還是要大一些。

DG百家樂攻略2、有三有四

這是許多玩家經常說的,意思是指連續出現三個莊(或三個閒),那麼第四把牌也一定是莊贏(或閒贏),這其實也是無稽之談,並無理論根據,如果說有一定道理的話,則與押長莊長閒一樣,完全是一種心理作用。

DG百家樂攻略3、看準上車

通常是指出現長莊長閒的時候,前面幾把牌你都沒押,中間插入,結果剛好這一手跳牌,你押莊,結果閒贏,你押閒,結果莊贏。因此如果你錯過了這班車,最好耐心等下一班,不要匆匆忙忙去趕錯過的這班車。

DG百家樂攻略4、看勢壓注

百家樂遊戲過程中,經常出現長莊、長閒或者連續單跳等情況。根據這種現象,許多玩家便會連續買莊、買閒或買單跳。比如說莊家連贏四把,大部分賭客第五把牌依舊會押莊,其實第五把牌莊贏還是閒贏的機率並無變化,只是從心理上講,大家都覺得莊這個時候的運勢比較強,所以押莊。

日日返水1%
註冊拿好禮
註冊拿好禮